Φυσικά! Όλα τα πτυχία πανεπιστημίου είναι αναγνωρισμένα ως ισάξια με εκείνα των ελληνικών πανεπιστημίων. Εμείς,  ωστόσο, σας συμβουλεύουμε εάν επιθυμείτε να σπουδάσετε αρχιτεκτονική, μηχανική ή ιατρικά επαγγέλματα, να επικοινωνήσετε με το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) (www.doatap.gr), το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διαπίστευση των προσόντων σας, καθώς οι κανονισμοί είναι προς τα παρόν υπό αναθεώρηση.

Η British Graduates Society (www.bgs.gr) είναι ένας οργανισμός στην Ελλάδα, ο οποίος είναι προσβάσιμος για όλους όσους έχουν αποφοιτήσει από ένα Βρετανικό πανεπιστήμιο ή κολλέγιο. Πρόκειται για μία ζωντανή κοινότητα, η οποία προσφέρει πολύτιμες συμβουλές.

“Δεν φοβάμαι τις καταιγίδες, επειδή μαθαίνω να πλέω με το δικό μου πλοίο”

Αισχύλος