Φοιτητές από την Ελλάδα γίνονται αποδεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές εάν έχουν πάρει το πτυχίο τους, από ΑΕΙ με τελικό βαθμό 6.5 στα 10 ή 13 στα 20 . Απόφοιτοι των ΤΕΙ γίνονται επίσης δεκτοί  με τελικό βαθμό 7.5 στα 10  ή 15 στα 20. Όσοι έχουν παρακολουθήσει ιδιωτικά πανεπιστήμια ή κολλέγια θα θεωρηθούν σε προσωπική βάση. Η διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών συνήθως είναι ο ένας χρόνος.

Οι φοιτητές που κατορθώνουν να πάρουν το μεταπτυχιακό τους, έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν για διδακτορικό (PhD). Αυτά τα πτυχία βασίζονται πάνω στην έρευνα, όχι στη διδασκαλία, έτσι, εκτός  από ένα περιστασιακό σεμινάριο , δεν χρειάζεται να βρίσκεστε στη Βρετανία, όσο βρίσκεστε σε επικοινωνία με τους υπεύθυνους των μαθημάτων σας. Η διάρκεια ενός διδακτορικού PHD είναι συνήθως τρία με τέσσερα χρόνια.

Η αίτησή σας θα καλύψει τις ακαδημαϊκές  επιτυχίες σας μέχρι σήμερα  και κατά περίπτωση και τη μετέπειτα ακαδημαϊκή σας καριέρα.

“Κάθε κορυφή του βουνού είναι εφικτό να τη φτάσεις, εάν απλά συνεχίζεις την αναρρίχηση”

Barry Finlay